• Начало »
  • Финансиране по европейска програма
Финансиране по европейска програма
Финансиране по европейска програма

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19  

Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-13236-C01